Профилен за сглобка тип нут за прорязване HW 436386

 
СнимкаNameMakerOurcodeBarcodeMakercodeDescription
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване HWCMT127 TEK 2868019296004274822.322.11D- 47.6 I- 2.2 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване HWCMT127 TEK 284664252017348822.330.11D- 47.6 I- 3.0 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване HWCMT127 TEK 492664252003747822.360.11D- 47.6 I- 6.0 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване WSWolfcraft127 WLF 57940068853263093263000D- 35.0 I- 2.5 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване WSWolfcraft127 WLF 58140068853261013261000D- 35.0 I- 5.0 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване WSWolfcraft127 WLF 57840068853264083264000D- 30.0 I- 1.5 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване HWCMT127 TEK 165664252003686822.340.11D- 47.6 I- 4.0 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване с лагер HWFestool127 FST 0134014549001578491056D- 40.0 I- 2.5 ф 6 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване HWCMT127 TEK 2858019296004335822.335.11D- 47.6 I- 3.5 ф 8 мм
Фрезер профилен, за сглобка тип нут за прорязване с лагер HWBosch127 BSH 45431651403586442 608 628 403D- 32.0 I- 5.0 ф 8 мм

 

разработка на Creative Design